Khi nào người dân phải đăng ký biến động đất đai?

Khi nào người dân phải đăng ký biến động đất đai?

Khi nào người dân phải đăng ký biến động đất đai?

TIN TỨC & VIDEO CLIP

Các Trường Hợp Chia Thừa Thế

Chia thừa kế có ba trường hợp: Chia thừa kế theo di chúc; chia thừa kế theo pháp luật và chia thừa kế khi có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế.