Còn nợ tiền sử dụng đất, có chuyển nhượng được quyền sử dụng đất?

Còn nợ tiền sử dụng đất, có chuyển nhượng được quyền sử dụng đất?

Còn nợ tiền sử dụng đất, có chuyển nhượng được quyền sử dụng đất?

TIN TỨC & VIDEO CLIP

Các Trường Hợp Chia Thừa Thế

Chia thừa kế có ba trường hợp: Chia thừa kế theo di chúc; chia thừa kế theo pháp luật và chia thừa kế khi có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế.